Studiekeuzebegeleiding

Voor veel mensen is het kiezen van een studie moeilijk tot heel moeilijk. Dan is hulp bij dit keuzeproces heel helpend. Wanneer je jong bent heb je minder geschiedenis dan iemand van bijvoorbeeld 40 jaar. Met 20 jaar werkervaring weet je beter welke onderwerpen, werksituaties en rollen in werk je meer of minder aanspreken. Ook met veel zelfkennis kunnen belangrijke keuzes lastig zijn.

Studiekeuzebegeleiding is ook een vak. Bepaalde informatie – bijvoorbeeld over soorten beroepen, soorten werkomgevingen, soorten studies – is handig om gezien te hebben. Speciaal voor studie- of beroepskeuzevraagstukken zijn diverse vragenlijsten ontwikkeld. Waarbij de resultaten van deze vragenlijsten doorgaans al snel duidelijkheid geven over welke studies níet passen. Het zoekgebied wordt zo direct al kleiner. Het kennis krijgen over de ‘markt’ van opleidingen / cursussen en de ‘markt’ van beroepen is wel nodig voor een afgewogen keuze.

De coachee maakt tijdens de begeleiding een soort ‘kompas’ of meetinstument, waar potentiële studies ‘tegen aan’ worden gelegd. Wanneer wordt gekomen tot 5 kanshebbende opleidingen is er al veel bereikt. Er zijn namelijk wel 2500 opleidingen.

Via het maken van beroepskeuzetesten wordt ook duidelijk wat voor type mens je (nu) bent. De complexiteit van een mens wordt enorm versimpeld door de testresultaten. Het voordeel daarvan is dat er meer ‘taal’ ontstaat bij de (aankomend) student (coachee). In de begeleiding wordt vervolgens naar de nuancering gezocht. Welke woorden passen bij de coachee?

Om te komen van 5 mogelijke studies naar 1 of 2 kanshebbers is nog een stap nodig. Het bezoeken van open dagen, spreken met studenten van een studie en het inzien van een curriculum (de onderwerpen binnen een opleiding die per jaar aanbod komen) geven meer ‘kleur en geur’ bij een bepaalde opleiding. Ook kan het zijn dat het type studie (met veel of weinig contacttijd), het type medestudent of de stad waar de opleiding is, een keuze sterk beinvloeden. Uiteindelijk maakt de coachee een keuze en schrijft zich in voor de gekozen studie. Het keuzeproces is doordacht doorlopen. Een ‘beste’ keuze bestaat eigenlijk niet. Daarvoor zijn er te veel factoren die mee spelen.

Het begrijpen van het keuzeproces helpt om gemotiveerd(er) met een studie te starten. Omdat de coachee bepaalde eigenschappen en wensen heeft bij toekomstig werk, daarom is een bepaalde studie gekozen. Het keuzeproces is minder een ‘black box’. De coachee heeft zijn/haar levensverhaal en bij dit verhaal past een bepaalde studie.

Overigens is studiekeuzebegeleiding ook voor mensen die een andere studie willen gaan doen. En ook voor mensen die na jaren werken een studie willen oppakken.