Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is een relatief jong vak. Vanaf de jaren 60 werd er voorzichtig begonnen met deze specialisatie, van toen nog ‘personeelszaken’.

De afgelopen 70 jaar is dit vak fors ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling. Het is een vak dat psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, marketing en bedrijfskunde combineren.

De professional die dit vak uitoefent dient vooral heel goed te kunnen luisteren. Luisteren om de vragen en de doelen van de cliënt heel scherp te krijgen. Wát wringt er precies?

Verder is een brede kennis van de eerder genoemde vakgebieden van belang. Een loopbaancoach dient uit diverse vaatjes te kunnen tappen.

Over wat voor soort loopbaanvragen gaat het?

Gaat het eigenlijk over zingeving? “Wat zie ik als mijn opdracht in het leven?” Of is de vraag eigenlijk: “hoe zorg ik dat ik meer geld ga verdienen?” Of is de vraag: “hoe zorg ik dat ik over vijf jaar ben op een werkplek waar ik heel graag wil zijn?” Of is de vraag: “help me mijn rijke binnenwereld ordenen, zodat ik de chaos in mijn zelf beter kan overzien.

Zodat ik weet waar mijn onvrede vandaan komt? Zodat ik keuzes kan maken voor het vervolg van mijn leven.”

De intake is daarom erg belangrijk. Om de vraag, en de vraag achter de vraag helder te krijgen. De intake is ook belangrijk zodanig dat de cliënt kan ontdekken of de aanpak van de loopbaancoach aansluit bij de cliënt. Wanneer er geen match is tussen de cliënt en de loopbaancoach is het verstandig met een andere begeleider te gaan praten.

Een loopbaancoach is een specialist. Hij of zij kent wegen, die de meeste mensen nu eenmaal niet kennen. In een loopbaan zitten veel wetmatigheden. Een specialist kent deze wetmatigheden, of is er in ieder geval van op de hoogte. Voor een cliënt is zijn/haar loopbaanpad een eerste ervaring, het is geheel nieuw. Het kan dan heel geruststellend zijn, dat er een professional is die met je meeloopt om een bepaald pad te volgen. Gewoon omdat de professioneel weet heeft van bepaalde problematieken, en hoe je dat in veel gevallen het handigst benaderd. Loopbaancoaching is ook wel een kunst.