Over Loods Coaching

Zo’n loods komt met de loodsboot langszij liggen bij zo’n groot schip en klimt aan boord of van boord. Dat is ook wat Ronald Bremer doet in zijn begeleidingswerk. De ander (de coachee) blijft de kapitein van zijn of haar (levens)schip, ook wanneer eigenlijk het stuur uit handen is geslagen.

Diegene met de coachvraag dient aan het stuur te blijven, maar de loods kan goede tips geven of nieuwe ervaringen helpen opdoen waardoor het sturen van het eigen levensschip weer makkelijker wordt.

Soms blijft het een hele tijd helemaal niet makkelijk in het bestaan, maar is het nu eenmaal de verantwoordelijkheid van de ‘kapitein’ om het schip niet te verlaten en weer de functie te vervullen die eigenlijk bedoeld is voor een ‘bepaald schip’ of een bepaald leven. Het sturing geven aan een leven is voor velen een moeilijke opgave. Vooral wanneer ontdekt wordt dat naast de vele prikkels van buiten er ook veel prikkels van binnenuit op ons afkomen.

Leven, werk- en opleidingservaring

In de afgelopen jaren heeft Ronald Bremer zich door een veelheid begeleidingsuren en door intervisie, bij- en na scholing tot een uiterst deskundige en ervaren coach ontwikkeld. Zijn specialisatie is anderen te helpen in beweging te komen richting een gewenste koers. Reflecteren is bijzonder nuttig om zelfkennis te vergroten, of om te ontdekken hoe een mens zichzelf heeft gestuurd. Maar reflecteren mét het doel om betekenis te hebben in déze wereld voor jezelf, voor de mensen om je heen én voor de wereld om je heen.

Werkervaring deed Ronald Bremer op als sportverpleegkundige, wijkverpleegkundige, sociotherapeut en als bedrijfskundige werkend in ziekenhuizen en verstandelijk gehandicaptenzorg. Later werkte hij als loopbaanadviseur en coach in het hoger onderwijs, als coach in een eigen praktijk en en als psychodramatherapeut in een ziekenhuis. Nog weer later werkte hij naast zijn eigen praktijk als HR Development adviseur en teamcoach in het het hoger onderwijs.

Na zijn atheneum, deed hij zijn bachelor Verpleegkunde in Utrecht en later zijn master Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit.

  • Hij werkt aan inzichtvergroting (zelfkennis)
  • Zelf de regie behouden of nemen (zelfsturing, zelfcontrole)
  • Eigen bronnen kennen, onderhouden en benutten (zelfcompassie en zelfcontrole)
  • Via praktische oefeningen, handvatten ontwikkelen die je niet snel vergeet
  • ‘Kapstokken’ die het dagelijks handelen makkelijker maken
  • Bronnen (her)vinden om jezelf te steunen,  moed om stappen te zetten en een koers om te weten waar heen de stappen gaan (zelfsturing en zelfcontrole)