Peter (55 jaar)
Peter (55 jaar)
Accountant
Mijn autonomie
teruggevonden

Ik heb door de sessies met Ronald mijn autonomie teruggevonden waardoor ik weer richting kan geven aan mijn persoonlijke en werkzame leven. Ik heb door de sessies met Ronald mijn zelfvertrouwen weer herstelt. En we hebben in de sessies mijn zelfsturende kanten hersteld. Ik heb grip op mijn leven hersteld en geef zelf de richting aan mijn leven.