Saskia (48 jaar)
Saskia (48 jaar)
Kwaliteitsmanager
Verval soms weer
in oud gedrag

Ik heb veel geleerd van de gesprekken met Ronald. Maar ik neem mezelf ook mee en verval dus ook weer soms in oud gedrag. Ik herken het wel sneller en weet het nu ook beter om te keren!